ضیایی: مشکلات زبان انگلیسی، بحث انحرافی است

ایرنا- «احمد ضیایی» رییس فدراسیون والیبال، با بیان اینکه «مشکلات تسلط بر زبان انگلیسی، بحثی انحرافی است» گفت: به اندازه حل مشکلات و فراخور نیازم، – تهران- ایرنا- احمد ضیایی رییس فدراسیون والیبال، با بیان اینکه مشکلات تسلط بر زبان انگلیسی، بحثی انحرافی است گفت: به اندازه حل مشکلات و فراخور نیازم، انگلیسی بلدم. مشکل

بندرترکمن/مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور

گلستان – بندرترکمن – اولین دوره مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور روز یکشنبه در شهرستان بندرترکمن واقع در غرب استان گلستان برگزار شد. – عکس: علی قاسمعلی*8*11*کلید واژه ها: مسابقات والیبال – والیبال ساحلی – والیبال – مسابقات – قهرمانی – گلستان – استان گلستان – ساحلی – کشور – برگزار – یکشنبه – اولین